< Return to Teton Mountains

Table Mountain Above Hurricane Pass

Table Mountain Above Hurricane Pass
License Image
Buy a Print

Alpine tundra growing on Hurricane Pass below Table Mountain in the Teton Mountains. Jedediah Smith Wilderness, Wyoming

  • Date taken: August 26, 2017
  • Camera model: Canon EOS 5D Mark III
  • Image name: tetons5733.jpg

More Photos in the Teton Mountains gallery