Tag: delta lake

22 photos found

Teton Peaks Reflection in Delta Lake
Boulders in Delta Lake
Hiker at Delta Lake
Golden Light Above Delta Lake
Grand Teton Above Delta Lake
Abstract Reflection in Delta Lake
Abstract Reflection in Delta Lake
Grand Teton Above Delta Lake
Delta Lake at Sunrise
Delta Lake at Sunrise
Delta Lake Freezing Over
Teton Glacier Runoff
Delta Lake and the Grand Teton
Delta Lake Reflection
Sunrise Over Delta Lake
Sunrise at Delta Lake
Dawn at Delta Lake
Sunrise on Teton Mountains Above Delta Lake
Grand Teton Reflection in Lake
Delta Lake and the Grand Teton
Delta Lake Reflection
Turquoise Waters of Delta Lake