< Return to Grand Teton National Park

Teton Mountains and Jackson Lake Aerial

Teton Mountains and Jackson Lake Aerial
License Image
Buy a Print

An aerial view of the Teton Mountains rising above Jackson Lake. Grand Teton National Park, Wyoming

  • Date taken: November 08, 2018
  • Camera model: Canon EOS 5D Mark III
  • Image name: grand-teton7416.jpg

More Photos in the Grand Teton National Park gallery